Ilustrativna slika
Kranj

Kranj

ilustrativna slika

Rudolf Maister je v Kranju preživel sedem let svojega življenja. Družina se je leta 1883 preselila iz Mengša zaradi očetove službe pri finančnih stražnikih. Tu je Rudolf končal najprej štirirazredno deško ljudsko šolo in nato še nižjo gimnazijo. V Kranju mu je leta 1887 umrl oče Franc.

Ljubljana

Ljubljana

ilustrativna slika

Z materjo Frančiško se je Rudolf Maister leta 1890 iz Kranja preselil v Ljubljano na Židovsko stezo 6. Vpisal se je na 1. višjo državno gimnazijo v Ljubljani. Zaradi skromnega materialnega položaja in vpliva bližnjih sorodnikov se je leta 1892 odločil za vpis v dveletno domobransko kadetnico na Dunaju. Leta 1905 se je v Ljubljani poročil z Marijo Sterger. Rodila sta se jima sinova Hrvoj in Borut.

Unec

Unec

ilustrativna slika

Leta 1903 sta Maistrova teta Matilda in njen mož Lovro Sebenikar kupila posestvo na Uncu. Rudolf ju je pogosto obiskoval, najprej sam in zatem s svojo družino. Na posestvu si je uredil zbirko starih listin in bogato knjižnico. Prav tako je tu pisal poezijo. Na Uncu je 26. julija 1934 tudi umrl.

Grad Snežnik

Grad Snežnik

ilustrativna slika

General Rudolf Maister je bil med leti 1921–1923 predsednik jugoslovanske razmejitvene komisije na meji med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo, kot jo je določila mirovna pogodba med državama, sklenjena 12. novembra 1920 v Rapallu. V času mandata si je uredil bivalne in delovne prostore v drugem nadstropju gradu Snežnik. Obiskovalec si še danes lahko ogleda njegovo sobo z ohranjenim pohištvom.

Trebnje

Trebnje

ilustrativna slika

Ptujčan Franc Maister je v Trebnjem opravljal službo preglednika finančne straže. Tu je spoznal Frančiško Tomšič iz znane učiteljske družine. Franc Maister in Frančiška Tomšič sta se 6. maja 1867 poročila v podružnični cerkvici Žalostne Matere Božje na Vini Gorici. Tu se je 9. decembra 1868 rodil njun prvi sin Artur.

Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki

ilustrativna slika

Družina Franca in Frančiške Maister se je iz Trebnjega v Kostanjevico na Krki verjetno preselila v drugi polovici leta 1869. V Dobah št. 1, današnji Galeriji Božidarja Jakca, se je 30. decembra 1870 rodil Rudolfov starejši brat Ernest.

Celje

Celje

ilustrativna slika

Rudolf Maister je bil 1. novembra 1913 premeščen v Celje. Postal je poveljnik celjske črnovojniške izpostave. Kmalu po prihodu se je vključil v slovensko društveno življenje. Z mladimi gimnazijci so v okviru tajnega dijaškega kluba Kondor začeli izdajati literarni list Savinja.

Libeliče

Libeliče

ilustrativna slika

Ob razdelitvi Koroške na cono A in cono B leta 1919 so Libeliče pripadle coni A. Čeprav je na plebiscitu 10. oktobra 1920 57 % prebivalcev glasovalo za Jugoslavijo, so prišle pod Republiko Avstrijo. Zavedni krajani se s tem niso sprijaznili in so začeli s protestnimi akcijami. Leta 1922 so dosegli priključitev Libelič k Jugoslaviji.

Maribor

Maribor

ilustrativna slika

Maribor je bil gospodarsko in politično večinoma nemško mesto. Maister je bil sem prestavljen decembra 1914. Opravljal je različne dolžnosti pri okrožnem poveljstvu črne vojske. 1. novembra 1918 je s 150 možmi prevzel vojaško oblast v Mariboru. Narodni svet za Štajersko ga je istega dne imenoval za generala. V noči na 23. november 1918 je s svojimi vojaki razorožil Schutzwehr (nemško varnostno stražo). Bil je idejni vodja, strateg in poveljnik bojev za severno mejo. Leta 1923 je bil upokojen. Po upokojitvi je svoje javno delovanje namenjal dokumentiranju vojaškega in političnega dogajanja v desetletju 1912–1922. Ohranjal je stike z nekdanjimi borci in zbiral gradivo za svoje spomine. Deloval je tudi kot kulturnik. Umrl je 1934 na Uncu. Pokopan je v Mariboru.

Zavrh

Zavrh

ilustrativna slika

Notar Franjo Štupica je generala Maistra na oddih v svojo vilo na Zavrhu prvič povabil leta 1924. Zavrh je Maister obiskal še leta 1925 in 1929. Tu je pesnil ter se družil z gostiteljem in domačini. Na Zavrhu so Maistru na čast že leta 1963 zgradili razgledni stolp in mu odkrili spominsko ploščo. Leta 2018 pa so v obnovljeni Štupičevi vili odprli novo stalno razstavo Maister po Maistru.

Ptuj

Ptuj

ilustrativna slika

Leta 1750 se je na Ptuj iz štajerskega trga Ilz preselil Janez Jurij Maister, prvi znani iz Maistrovega rodu. Lončarski pomočnik se je priženil v hišo z današnjim naslovom Slomškova ulica 14. Po opravljenem mojstrskem izpitu je leta 1753 postal polnopravni ptujski meščan – Maistrova dediščina – ZAP.

Kamnik

Kamnik

ilustrativna slika

V Kamniku se je 29. marca 1874 na Šutni 16 rodil general, pesnik, bibliofil in kulturnik Rudolf Maister, najmlajši sin Franca in Frančiške Maister. Tu je preživel najzgodnejša otroška leta. V obnovljeni Maistrovi rojstni hiši je bil 23. novembra 2013 odprt muzej (enota Medobčinskega muzeja Kamnik) s stalno razstavo o generalovem življenju in delu.

Mengeš

Mengeš

ilustrativna slika

Maistrovi so se iz Kamnika v Mengeš po podatkih iz mrliške knjige župnije Mengeš preselili leta 1876, kajti 1. junija je tu umrl Rudolfov najstarejši brat Artur. Skupaj z očetom in bratom Ernestom je pokopan na mengeškem pokopališču. Drugi podatek o selitvi Maistrovih v Mengeš je leto 1880, ko je Rudolf omenjen v dopisu Upraviteljstva državne narodne šole Mengeš.

portret rudolfa maistra

Rudolf Maister

Maistrova pot

Pogumna, neustrašna, nenavadna, karizmatična …, takšna naj bi bila Maistrova pot. Takšen je bil general in pesnik Rudolf Maister. Drzno in odločno je zavzel državne in narodne meje ter postavil temelje današnji slovenski državi. Vendar kljub temu v slovenskem kolektivnem spominu dolgo ni zasedel ustreznega mesta.

V novih časih pa se je Rudolf Maister kot feniks dvignil iz pepela. Z dediščino, ki jo hrani 15 sodelujočih ustanov in bogat družinski arhiv Maistrovih, naj k spoznavanju moža dejanja in duha pripomore tudi (virtualna) Maistrova pot. General široko odpira vrata in spet samozavestno, usodno premika meje: za nov pogled na slovenske kraje in za novo pot v prihodnost.

Aktualno

ilustrativna slika

Maister tudi na Kamfestu 2024

Ker je letos vse v znamenju Rudolfa Maistra, mu bo nekaj svojega časa in prostora namenil tudi en večjih in najbolj priljubljenih dogodkov v Kamniku, festival z razgledom, Kamfest, ...

ilustrativna slika

Z BORUTOM MAISTROM o njegovem slavnem dedu

Na zadnji poletni Maistrov večer v »Maistrovem letu«, 12. junija 2024 ob 19. uri, v generalovi rojstni hiši se bomo pogovarjali z njegovim vnukom Borutom Maistrom. Ta je na svojega ...

ilustrativna slika

Moj spomenik

Tale naslov Vodnikove pesmi bi si lahko izposodil Vojko, ki nastopa kot glavni junak v novi, že napovedani slikanici o Maistru. Čeprav je letos »taglavni« junak Rudolf Maister, kot so ...

Skip to content