Od kadeta do generala

Vojaška pot Rudolfa Maistra se je začela leta 1892 z vpisom v domobransko kadetnico na Dunaju. 1. septembra 1894 je uradno postal kadet in bil dodeljen 4. domobranskemu pehotnemu polku.

1. novembra 1895 je pridobil častniški čin poročnika in 1. maja 1900 čin nadporočnika. V častniškem seznamu za leti 1902 in1903 je bil nadporočnik v 27. domobranskem pehotnem polku v Ljubljani, leta 1908 pa kazensko premeščen v 18. domobranski pehotni polk v Przemyśl. 1. maja 1910 je postal stotnik in leta 1913 poveljnik črnovojniške izpostave v Celju. Leta 1914 je bil dodeljen okrajnemu črnovojniškemu poveljstvu 26. domobranskega pehotnega polka v Mariboru. Na tem mestu (Lst Bezirk Kmdo Nr. 26) v domobranskem pehotnem polku, preimenovanem v 26. strelski polk, je 1. maja 1917 dosegel čin majorja in z njim dočakal konec prve svetovne vojne. V Službenem vojnem listu 28. novembra 1919 je zabeležen kot general in 24. junija 1920 častni adjutant s činom generala vojske Kraljevine SHS. Na predlog vojnega in mornariškega ministra je bil 29. julija 1920 postavljen za poveljnika vojaškega poveljstva mesta Maribor. 17. novembra 1921 je bil dodeljen poveljstvu »IV. armijske oblasti«. 4. oktobra 1923 je časopis Slovenski narod obvestil bralce o ukazu o upokojitvi generala Rudolfa Maistra. Kot upokojen divizijski general v rezervni sestavi vojske Kraljevine Jugoslavije je Rudolf Maister umrl 26. julija 1934 na Uncu pri Rakeku.

Fotografija z lastnoročnim podpisom majorja Rudolfa Maistra
Fotografija z lastnoročnim podpisom majorja Rudolfa Maistra posneta pred prevzemom oblasti leta 1918; hrani MNOM.
fotografija gojencev Domobranske kadetnice na Dunaju ob zaključku šolanjaGojenci Domobranske kadetnice na Dunaju ob zaključku šolanja, 1894; hrani družina Maister.
fotografija domobranskih častnikov z Rudolfom MaistromDomobranski častniki z Rudolfom Maistrom, okoli 1900; hrani družina Maister.
slika portreta rudolfa maistra z lastnoročnim podpisomMaister kot nadporočnik 1907; hrani družina Maister.
Skip to content