Odlikovanja in priznanja

Rudolf Maister je v svoji vojaški karieri po evidenci iz leta 1918 v Avstro-Ogrski pridobil naslednja odlikovanja:

  • bronasto vojaško zaslužno medaljo na vojnem traku (nem. Bronzene – Militärverdienstmedaille am Bande der Militärverdienstkreuzes);
  • zlato spominsko medaljo ob cesarjevem jubileju 1898 (nem. Goldene Jubiläunserinnerungsmedaille 1898);
  • jubilejni križec 1908 (nem. Militärjubilänskreuz 1908).

V Kraljevini SHS, poznejši Kraljevini Jugoslaviji, je pridobil:

  • red belega orla z meči tretje stopnje (srb. Orden Belog Orla sa mačevima trečeg reda);
  • vojni križec Češkoslovaške republike; o tem je 19. januarja 1921 poročal časopis Jutro;
  • red svetega Save prve stopnje (srb. Orden svetog Save prvog reda) je prejel 1. decembra 1933 kot častni adjutant, divizijski general v pokoju. 
Red belega orla z meči tretje stopnje, 1919Red belega orla z meči tretje stopnje, 1919; hrani družina Maister.
Red svetega Save prve stopnje, 1933Red svetega Save prve stopnje, 1933; hrani družina Maister.
Vojni križec Češkoslovaške republike, 1920Vojni križec Češkoslovaške republike, 1920; hrani družina Maister.

Priznanja

Rudolf Maister je bil častni meščan številnih krajev in mest, v katerih je živel ali bil z njimi povezan: Frama pri Mariboru, 1919; Kamnika, 1924 – Maistrova dediščina – MMK; Maribora, 1933.

Maistrovo zahvalno pismo mariborskemu županu za obvestilo o častnem meščanstvuMaistrovo zahvalno pismo mariborskemu županu za obvestilo o častnem meščanstvu, 1933; hrani PAM.
Predlog za razglasitev častnega meščana mesta Maribor 1933Predlog za razglasitev častnega meščana mesta Maribor 1933; hrani PAM.
Diploma Rudolfa Maistra kot častnega meščana KamnikaDiploma Rudolfa Maistra kot častnega meščana Kamnika, 1924; hrani MMK.

Spominske medalje

Spominska medalja Zveze borcev za severno mejo 1918–1968 – Maistrova dediščina – NMS, MNOM.

Spominska medalja Zveze borcev za severno mejo je bila izdelana ob 50-letnici bojev za severno mejo na Koroškem (1918–1968). Nosili so jo lahko slovenski prostovoljci, ki so po razpadu Avstro-Ogrske odšli branit ogroženo severno narodnostno mejo na Koroškem. Spomenico je oblikoval akademski slikar France Gorše. Pisarna odlikovanj v Beogradu in Socialistična zveza delovnega ljudstva v Ljubljani sta jo zavrnili, zato ni bila uvrščena v sistem jugoslovanskih državnih odlikovanj.

Na sprednji strani spomenice je portret generala Maistra v delnem profilu v desno. Ob desnem robu je signatura oblikovalca medalje akademskega kiparja Franceta Goršeta: FG. Ob robu averza se vije napis v latinici in cirilici: GENERAL RUDOLF MAISTER OSVOBODITELJ SEVERNE SLOVENSKE MEJE 1918. Na hrbtni strani je enostavna reliefna podoba SFR Jugoslavije ter napis v latinici in cirilici ob robu: JUGOSLAVIJA 1918 1968.

Red generala Maistra I. stopnje z meči
Red generala Maistra I. stopnje z meči; hrani Vojaški muzej SV.
Spomenica Zveze prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918–1919
Spomenica Zveze prostovoljcev – borcev za severno mejo 1918–1919, oblikoval France Gorše, 1968; hrani NMS.
Zlata medalja generala Maistra z meči
Zlata medalja generala Maistra z meči; hrani Vojaški muzej SV.
Skip to content