Unec

Matilda Tomšič, sestra Maistrove mame, se je leta 1875 na Rakeku poročila z Lovrom Sebenikarjem, poštnim uradnikom in lastnikom restavracije. Mali Rudolf je z mamo in starejšim bratom Ernestom prihajal na obisk. Ernest je na Rakeku leta 1897 umrl za jetiko. Leta 1903 sta Sebenikarjeva kupila posestvo na Uncu. Rudolf je teto, prav tako literarno ustvarjalko, in strica Lovra, svojega skrbnika po zgodnji očetovi smrti, pogosto obiskoval. V zrelih letih pa je na posestvu s svojo družino preživljal počitnice. Tu si je uredil zbirko starih listin in svojo knjižnico ter pisal poezijo – pesnik.

Na Uncu je 26. julija 1934 umrl. Posestvo sta podedovala Maistrova sinova Hrvoj in Borut. Zatem so dediči posestvo prodali Kovinski industriji Unec. Ta je hišo leta 1989 podrla in na njenih temeljih zgradila novo, podobno stari.

fotografija Unec
Unec z Rakekom v ozadju, okoli 1930; hrani UKM.

Danes na generala Maistra na Uncu spominja spominska plošča na hiši. Maistrov lik ohranjata tudi Notranjsko domoljubno društvo General Maister Unec in pevski zbor Dragonarji generala Maistra. Med domačini pa se iz roda v rod prenašajo zgodbe o mladem avstro-ogrskem častniku, ki se je poleti 1902 s svojo enoto iz Celovca udeležil vojaških vaj na Bistriškem in Pivškem. Slišijo se še tiste, kako je ta mladi častnik po Notranjskem iskal stare knjige in predmete.

Na bližnjem pokopališču je nagrobna spominska plošča, kjer počivajo generalova mama Frančiška, ki se je kot vdova preselila k sestri, ter Matilda Sebenikar z možem Lovrom in sinom Adolfom.

fotografija posestva Sebenikarjevih na Uncu
Posestvo Sebenikarjevih na Uncu, okoli 1920; hrani družina Maister.
fotografija slovo od Rudolfa Maistra na Uncu
Slovo od Rudolfa Maistra na Uncu, 27. julija 1934; hrani družina Maister.
stavba na nekdanjem Sebenikarjevem posestvu
Današnja stavba na nekdanjem Sebenikarjevem posestvu s spominsko ploščo generalu in pesniku Rudolfu Maistru; foto: Zora Torkar.
Skip to content