Družina

Ptujčan Franc Maister je opravljal službo preglednika finančne straže, zato se je veliko selil po vsej Avstro-Ogrski. Med drugim je bil premeščen v Trebnje. Stanoval je v Trgu št. 26. Tu je spoznal Frančiško Tomšič (r. 1834) iz družine učitelja Matije Tomšiča. S Francem Maistrom se je Franja poročila 6. maja 1867. Prvi sin Artur se jima je rodil 9. decembra 1868. Družina je verjetno nato živela na takratnem očetovem naslovu Trg 26 – Trebnje. V drugi polovici leta 1869 so se preselili v Dobe št. 1, v poslopje nekdanjega samostana, ki danes sodi pod mesto Kostanjevica na Krki. Tu se je 30. decembra 1870 rodil Ernest. Kdaj se je družina preselila v Kamnik, zaenkrat še ne vemo, gotovo pa pred marcem 1874.

Kamniku se je 29. marca 1874 rodil Rudolf. Stanovali so kot podnajemniki v hiši gostilničarja in kramarja Blaža Svetica na Šutni 16. Zatem so se leta 1876/1880 preselili v Mengeš, 1883 pa v Kranj, kjer je oče Franc leta 1887 umrl. Mati Frančiška se je leta 1890 s sinovoma preselila v Ljubljano. Ernest je postal železničarski uradnik, Rudolf pa se je po dveh letih višje gimnazije odločil za šolanje v kadetnici na Dunaju.

fotografija Maistrova družina
Maistrova družina: oče Franc, mati Frančiška, sinovi Artur, Ernest in Rudolf, 1875; hrani družina Maister.

Leta 1905 se je Rudolf v Ljubljani poročil z Marijo Sterger (1885–1938). Marija je poleg osemrazredne ljudske šole končala triletno višjo dekliško šolo. Dosegla je zavidljivo raven izobrazbe in znanja jezikov, kar ji je pozneje pomagalo v družabnem in kulturnem življenju. Njen oče je bil ugledni ljubljanski zdravnik dr. Stanko Sterger. Mladoporočencema je pomagal pokriti kavcijo 50.000 kron, ki so jo od častnikov ob poroki zahtevali avstro-ogrski vojaški predpisi.

Marici in Rudolfu sta se rodila sinova Hrvoj (1905–1982) in Borut (1908–1984). Družina se je nato leta 1908/1909 preselila v Przemyśl (današnja Poljska), od tam v Celje in 1914 v Maribor. 

fotografija Rudolf s svojo družino in materjo Frančiško v Przemyślu
Rudolf s svojo družino in materjo Frančiško v Przemyślu, 1910; hrani družina Maister.
fotografija Rudolf Maister z ženo Marijo
Rudolf Maister z ženo Marijo (Marico) ter sinovoma Hrvojem in Ernestom, 1916; hrani družina Maister.
Skip to content