Grad Snežnik

General Rudolf Maister je bil med letoma 1921 in 1923 predsednik jugoslovanske razmejitvene komisije na meji med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo, kot jo je določila mirovna pogodba med državama, sklenjena 12. novembra 1920 v Rapallu. Razmejitvena črta med Mangartom na severozahodu in Reko na jugovzhodu je potekala v bližini gradu Snežnik, kjer je v času svojega mandata bival general Maister – boji za meje – rapalska meja. Bivalne in delovne prostore si je uredil v drugem nadstropju gradu. Hermann von Schöenburg-Waldenburg, lastnik posestva in gradu Snežnik, ga je v svojih spominih opisal zelo kritično.

»Končno sem v poletju 1920 dobil dovoljenje, da sem lahko prišel na Snežnik, toda samo kot gost vlade.« […] »Med mojim prvim obiskom na Snežniku je bil grad do vrha napolnjen s člani vojaške komisije za določitev meje, deloma tudi z njihovimi ženami. Na čelu komisije je stal zloglasen »general« Maister, hijena Mariborska. […] Kasneje je general s svojim štabom prišel na slovesen obisk v mojo dnevno sobo (1. nadstropje so mi prepustili), sam pa sem mu vrnil obisk v veliki sobi za goste v 2. nadstropju, kjer je bival general. Ker so general in nekateri oficirji iz nekdanjih avstrijskih dežel znali poleg materinščine samo nemško, navzoči Srbi poleg srbohrvaščine pa samo francosko, se je pogovor odvijal tako, da sem z eno skupino govoril nemško ali francosko, medtem ko je druga skupina sedela tiho zraven in ni ničesar razumela.«

fotografija Grad Snežnik
Grad Snežnik, okoli 1904; last družine Špeh, Šmarata.

Po opravljenem delu je bila razmejitvena komisija 2. oktobra 1923 razpuščena, general Maister pa je odšel v prisilni pokoj v činu divizijskega generala.

Grad Snežnik 2020
Grad Snežnik 2020, foto: Zora Torkar.
Delovna soba Rudolfa Maistra
Delovna soba Rudolfa Maistra v drugem nadstropju – Ulrikovem nadstropju v snežniškem gradu; foto: Majda Špeh.
Skip to content