Informacije o projektu

Maistrova pot

Virtualni projekt Maistrova pot sta si leta 2017 zamislili Alenka Juvan in Katarina Mahnič kot del evropskega projekta v okviru programa Evropa za državljane, Evropski zgodovinski spomin z naslovom Kocka je padla. Na žalost ni padla na pravo stran in projekt ni bil sprejet. Na zdajšnjo nekoliko spremenjeno in dopolnjeno podobo pa je vplivalo 15 sodelujočih ustanov, skupaj s pomembnim deležem družine Maister. Glavni namen Maistrove poti je ostal enak, kot je bil: s pomočjo spleta povezati kraje, v katerih je Maister živel in deloval, ter ustanove, ki hranijo kakršno koli gradivo ali spomin o njem. Tako bi na enem mestu zbrano gradivo od vsepovsod o Maistrovem življenju in delu s pomočjo sodobne IKT ponudilo svežo in bogato predstavitev Maistrove osebnosti. Do zbirke v virtualni različici bodo uporabniki spleta lahko prosto dostopali kadar koli in od koder koli. Virtualno različico naj bi v naslednjih letih dopolnila tudi stvarna Maistrova pot.

Vodja projekta: mag. Zora Torkar

Koordinatorja: Alenka Juvan, mag. Jože Podpečnik

Strokovni odbor: mag. Zora Torkar, Alenka Juvan (MMK); Renny Rovšnik, mag. Jože Podpečnik (NMS); dr. Vlasta Stavbar (UKM); mag. Marijan Rupert (NUK); dr. Dragan Matić (ARS), dr. Marko Štepec (MNZS); mag. Zvezdan Markovič (Vojaški muzej SV)

Sodelujoče ustanove: Arhiv Republike Slovenije, Dolenjski muzej Novo mesto, družina Maister, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Muzej novejše zgodovine Celje, Gorenjski muzej, Medobčinski muzej Kamnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Narodni muzej Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zgodovinski arhiv na Ptuju

Pisci besedil: Marjeta Bregar, Mira Grašič, Oskar Habjanič, Darja Jan, Alenka Juvan, Barbara Kalan, Anja Poštrak, Marjan Linasi, Dragan Matić, Jože Podpečnik, Renny Rovšnik, Marjan Rupert, Vlasta Stavbar, Zora Torkar, Marko Štepec, Marko Ličina, Dejan Zadravec, Jure Maček, Zvezdan Markovič, Marjan Toš

Uredili: mag. Zora Torkar, Alenka Juvan

Jezikovni pregled: Ana Gruden

Prevod v angleščino: Jon Derganc

Fotografije: fotodokumentacija sodelujočih ustanov, arhiv družine Maister, arhiv Založbe Mladinska knjiga, Damjan Lindental, Peter Naglič, Branimir Ritonja, Brut Carniollus, Dejan Zadravec, Marjeta Bregar, Gerhard Angleitner, Tone Štamcar, Robert Krmelj, Marko Štepec, Zora Torkar, Vladimir Ristić, Andreja Peklar, Zvezdan Markovič, Alenka Juvan, Marjan Toš, Sara Badovinac, Matjaž Hrovatin, Przemysław Jaskółowski

Oblikovanje in izvedba spletne strani: Novi splet – agencija za spletne storitve Atribut, d. o. o.

Izdelava računalniških iger in kvizov: CtrlArt, d.o.o.

Ilustracija, animacija in logotip: Ciril Horjak

Kamnik 2021

Projekt so omogočili in financirali: sodelujoče ustanove, Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kamnik

grb občina Kamnik
Občina Kamnik
logotip ministrstva za kulturo Slovenija
Skip to content