Kostanjevica na Krki

Družina Franca in Frančiške Maister se je iz Trebnjega v Kostanjevico na Krki verjetno preselila v drugi polovici leta 1869, saj je bil s 1. julijem ukinjen trebanjski oddelek finančne straže. Stanovali so v Dobah št. 1, v poslopju nekdanjega cistercijanskega samostana, ki danes sodi pod mesto Kostanjevica na Krki. Samostan je cesar Jožef II. leta 1786 razpustil. Poslopje je postalo sedež različnih uradov, verjetno tudi oddelka finančne straže, ki je v Kostanjevici na Krki deloval že od 1866 dalje. Nekateri deli stavbnega kompleksa, predvsem v zahodnem in delno južnem traktu, so bili namenjeni stanovanjem, v katerih so poleg drugih gotovo stanovale tudi družine uradnikov.

Tako se je v Dobah št. 1 30. decembra 1870. leta rodil Rudolfov starejši brat Ernest. Krščen je bil 3. januarja 1871. Kdaj je družina Kostanjevico na Krki zapustila in se naselila v Kamniku, zaenkrat še ne vemo, gotovo pa pred marcem 1874.

Domačini poslopju nekdanjega samostana pravijo tudi kostanjeviški grad in ima danes naslov Grajska cesta 45, v njem pa domuje Galerija Božidarja Jakca.

razglednica pogled na nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki
Pogled na nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki okoli 1900; hrani Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.
Del nekdanjega samostana v Kostanjevici na Krki
Del nekdanjega samostana v Kostanjevici na Krki leta 2019; hrani Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.
Skip to content