Javni spomeniki

Maister je dobil prve spominske plošče že pred drugo svetovno vojnoKamnik, prvi javni spomenik pa je dobil razmeroma pozno. Na to je vplival predvsem dolgo nenaklonjeni odnos politike in oblasti do velikega Slovenca. Postavili so mu ga leta 1970 v njegovem rodnem Kamniku.

Na drugega, v Mariboru, je čakal več kot poldrugo desetletje (če ne štejemo skupnega spomenika borcem za severno mejo), potem je šlo hitreje. O tem pričajo številni Maistrovi spomeniki in spominske plošče po vsej Sloveniji.

Kamnik, Trg talcev, 1970, Anton Sigulin
Maribor, Maistrov trg, 1987, Vlasta Tihec Zorko
Maribor, Mestni park, spomenik borcem za sev. mejo, 1958, Drago Tršar
Ljubljana, Kolodvorska ul., konjeniški kip, 1999, Jakov Brdar
Ljubljana, Vojkova c., 2000, Boštjan Putrih
Ljutomer, Maistrov trg, 2010, Irena Brunec Tebi
Ptuj, 2012, Metka Zupanič
Polenšak, 2013, Bojan Štine
Ljubno ob Savinji, Park borcev za severno mejo, skulptura 2007, Primož Pugelj
Kranj, Maistrova 5, Alenka Vidrgar, 2002; Fototeka Gorenjskega muzeja.
Podstavek spomenika padlim Maistrovim borcem v Dravogradu pred cerkvijo sv. Vida, 1927; hrani družina Ludvika Pušnika.
Spominska plošča kot del spomenika pred občino Dravograd Maistrovim borcem in borcem NOB, okoli 1960; hrani družina Ludvika Pušnika.
Odkritje spominske plošče na rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku, 1938, foto: Peter Naglič; hrani Matjaž Šporar.
Spominska plošča na nekdanjem Sebenikarjevem posestvu na Uncu.
Spominska plošča Maistrovim prednikom na Slomškovi 14 na Ptuju; foto Damjan Lindental.
Grobnica Maistrovih na pobreškem pokopališču v Mariboru.
Nagrobnik Sebenikarjevih in Frančiške Maister na Uncu.
Nagrobnik Maistrovega očeta in obeh bratov na mengeškem pokopališču.
Skip to content