Kranj

Rudolf Maister je v Kranju preživel sedem let svojega življenja. Družina se je leta 1883 preselila iz Mengša zaradi očetove službe pri finančnih stražnikih. Tu je Rudolf nadaljeval šolanje: najprej štirirazredno deško ljudsko šolo in nato še nižjo gimnazijo.

Maistrovi so živeli na današnjem Maistrovem trgu 5, nekdaj Mesto št. 150. Hiša je bila takrat v lasti Marije Rubežnik. V njej so bivali do očetove smrti 1887. Nato so se za tri leta preselili v sosednjo hišo in leta 1890 v Ljubljano; tudi zaradi Rudolfovega nadaljnjega šolanja.

Kranjčane danes na Maistra spominja spomenik – doprsni kip na pročelju hiše, delo Alenke Vidrgar. Tu se vsako leto 23. novembra, na dan Rudolfa Maistra, Društvo general Rudolf Maister Kranj pokloni njegovemu spominu. Tudi Rudolf Maister ni pozabil svojega bivanja v Kranju. Mnogo kasneje je namreč v Kranju zaprosil za potrdilo o domovinstvu.

S Kranjem pa generala povezuje še en dogodek. Med 4. in 6. junijem 1919 so v Narodni čitalnici v Kranju potekala mirovna pogajanja med jugoslovansko in nemško-avstrijsko delegacijo. Udeležil se jih je tudi Maister, ki je na Kranjčane naredil velik vtis. Zvečer, 5. junija 1919, so mu društvo Sokol, čitalnica in kranjsko gasilsko društvo pripravili počastitev ob plamenicah.

razglednica Narodna čitalnica v Kranju, okoli 1918
Narodna čitalnica v Kranju, okoli 1918; hrani GM.
fotografija Kranjski akademiki
Kranjski akademiki«, člani literarno-zabavnega kluba v Kranju, Maistrov učitelj risanja Ivan Franke stoji drugi z leve, okoli 1880; hrani GM.
Hiša Mesto št. 150
Hiša Mesto št. 150, danes Maistrova 5. Na hiši Maistrov doprsni kip avtorice Alenke Vidrgar; hrani GM.
Skip to content