Šolanje

Rudolf Maister je začel hoditi v ljudsko šolo leta 1880/81 v Mengšu in tu končal prva dva razreda. Od leta 1835 do 1897 je bila šola v mežnariji, ki še danes stoji ob župnijski cerkvi sv. Mihaela. Učiteljica v tistem času je bila Franja Gonse, od leta 1882 pa Emilija Gerkman, ki je v Mengšu nato poučevala še 42 let.

16. septembra 1883 je v Kranju začel obiskovati štirirazredno deško ljudsko šolo. Bil je priden učenec, redno in marljivo je obiskoval tudi Kmetijsko napredovalno šolo. Tu se je zatem vpisal na nižjo gimnazijo. Leta 1887 mu je umrl oče. Pretresen zaradi očetove smrti je v šoli popustil in ponavljal 2. razred. Težave je imel zlasti pri latinščini. Odlikoval pa se je pri risanju, ki ga je poučeval slikar Ivan Franke. V 4. razredu je Rudolf začel izdajati svoj rokopisni list Inter nos. Po končani nižji gimnaziji v Kranju se je v šolskem letu 1890/91 vpisal na 1. višjo državno gimnazijo (Staatsobergymnasyum) v Ljubljani.

fotografija nekdanje ljudske šole in nižje gimnazije v Kranju
Nekdanja ljudska šola in nižja gimnazija v Kranju, druga pol. 20. st.; hrani GM.
Rudolfovo spričevalo prvega letnika višje gimnazije v Ljubljani 1890/91Rudolfovo spričevalo prvega letnika višje gimnazije v Ljubljani 1890/91; hrani družina Maister.
Prepis spričevala o šolanju Rudolfa Maistra v MengšuPrepis spričevala o šolanju Rudolfa Maistra v Mengšu, 1935; hrani ZAL.
Izpis podatkov o Rudolfu MaistruIzpis podatkov o Rudolfu Maistru, ki ga je banovinskemu arhivarju poslalo Upraviteljstvo državne narodne šole Mengeš, 1935; hrani PAM.
Stara mežnarija v MengšuStara mežnarija v Mengšu, v kateri se je od leta 1880 do 1883 šolal Rudolf Maister; foto: Alenka Juvan.
Skip to content