Celje

Rudolf Maister je bil 1. novembra 1913 premeščen v Celje. Postal je poveljnik črnovojniške izpostave v Celju, ki je bila nastanjena v gabrski vojašnici. Kmalu se mu je pridružila tudi družina. Na začetku so stanovali na Gregorčičevi ulici 3, nato so se preselili na Cankarjevo ulico 13.

Že kmalu po prihodu v mesto se je vključil v slovensko društveno življenje, obiskoval je prireditve v slovenskem Narodnem domu. Maistra je z naprednimi celjskimi gimnazijci, skupaj z Braslovčanom Srečkom Puncerjem, seznanil revizor zadružne zveze in narodni ekonomist Miloš Štibler.

S pomočjo pesnika Rudolfa Maistra – Vojanova so mladi gimnazijci ustanovili tajni dijaški klub Kondor. Začeli so izdajati list Savinja, krepili so narodno zavednost. Vseh pet številk ciklostiranega lista Savinja (izhajal je do konca junija 1914) je uredil Maister s pomočjo Srečka Puncerja. Čeprav je bil Maister 7. decembra 1914 premeščen v Maribor, je njegova prisotnost v Celju pustila močan vpliv. Ponovno se je s celjskimi gimnazijci srečal v boju za meje – Koroška.

razglednica Celje pred letom 1914
Celje pred letom 1914; hrani MnZC.
fotografija Narodni dom
Narodni dom, foto: Pelikan, okoli 1920; hrani MnZC.
fotografija Vojašnica kralja Aleksandra na Mariborski cestiVojašnica kralja Aleksandra na Mariborski cesti (gabrska vojašnica) med obema vojnama; hrani MnZC.
fotografija vhoda v vojašnico kralja Aleksandra na Mariborski cestiVojašnica kralja Aleksandra na Mariborski cesti (gabrska vojašnica) med obema vojnama; hrani MnZC.
fotografija Pogleda na Cankarjevo ulicoPogleda na Cankarjevo ulico, kjer so stanovali Maistrovi, foto: Pelikan, okoli 1920; hrani MnZC.

Literarni list Savinja, 1914
oglejte si primer izvoda

Literarni list Savinja
Literarni list Savinja, 1914, izdajali so ga celjski gimnazijci društva Kondor; hrani Osrednja knjižnica Celje.
Skip to content