Libeličani 1. oktobra 1922, pred 100 leti, premaknili mejo!  

Po končanih bojih na Koroškem so zmagovalne, antantne sile, leta 1919 na mirovni konferenci v Parizu odločile, da se Celovška kotlina razdeli na cono A in cono B; o tem, kje bodo prebivalci želeli živeti (v Republiki Avstriji ali Kraljevini SHS oz. Jugoslaviji), pa se bodo izrekli sami na plebiscitu. Ta je 10. oktobra 1920 potekal (najprej) v coni A, kamor so sodile tudi Libeliče. Toda čeprav je na plebiscitu 57 % Libeličanov glasovalo za Jugoslavijo, so prišle pod Republiko Avstrijo. Zavedni krajani pa se s tem niso sprijaznili, vztrajno so (vsako noč!) premikali meje, saj so globoko razumeli besede njihovega župnika Antona Vogrinca, ki jim je še pred plebiscitom rekel takole: Glasujte za Jugoslavijo. Režimi se spreminjajo, narod pa ostaja. Če boste izločeni iz svoje matice, boste izumrli kot narod. Leta 1922, po dveh letih, so Libeličani končno dosegli priključitev svoje vasi k Jugoslaviji. Njihovo dejanje, premik meje, ki so jo postavile zmagovalne  sile v 1. svetovni vojni, je edinstveno celo v svetovnem merilu. O plebiscitu in dogajanju, povezanim z njim, govori tudi stalna zbirka v starem libeliškem župnišču, ki je letos tudi povsem prenovljena.

Foto: Libeliče, pogumna obmejna vas.

Skip to content