1. novembra Maister prevzame oblast v Mariboru

Po končani prvi svetovni vojni leta 1918 je Avstro-ogrska monarhija, katere del so bili tudi Slovenci, razpadla. Nastale so nove države in seveda nove meje. In začel se je velik boj za te meje. Na Štajerskem je mesto ob severni meji, Maribor, in severno mejo pred novo nastalo Nemško Avstrijo, poznejšo Republiko Avstrijo, obranil Rudolf Maister. Na Primorskem in na Koroškem pa se na žalost ni izšlo tako dobro in smo velik del slovenskega ozemlja izgubili.

Prvega novembra 1918 je štacijski (mestni) poveljnik Anton Holik sklical avstro-ogrske poveljnike in nekatere višje častnike mariborskih vojaških enot na sestanek v domobransko vojašnico v delu Maribora, imenovanem Melje. Sestanka se je udeležil tudi major črne vojske Rudolf Maister. Polkovnik Anton Holik je zbranim poročal o razpadajoči fronti v Italiji ter o umikanju avstro-ogrskih čet, ki bodo ob vračanju pomenile veliko nevarnost predvsem za Maribor. V svojem memorandumu, kako bi morala vojska mesto ob Dravi zavarovati, pa je govoril tako, kot bi bilo samo po sebi umevno, da to mesto sodi k takratni komaj nastali Nemški Avstriji. To je bil zgodovinski trenutek za prevzem oblasti, ki ga je major Maister dobro prepoznal. Polkovniku Holiku je odločno pribil: »Ne priznavam teh točk. Maribor razglašam za jugoslovansko posest in v imenu svoje vlade prevzemam vojaško poveljstvo nad mestom in vso Spodnjo Štajersko.« Dodal je še »Kdor se bo na območju mojega poveljstva upiral mojim ukazom, bo prišel pred moje vojaško sodišče!« In uspelo mu je, najvišji častniki so se mu podredili in prevzel je oblast. Slovenski narodni svet za Štajersko pa mu je dodelil čin generala, ki ga je potreboval za uspešen nastop pred nemškimi častniki.

Foto: Maribor

Skip to content