Marija Maister, predsednica Mariborskega ženskega društva

Na današnji dan, 26. maja, leta 1919 je bilo v Mariboru ustanovljeno Mariborsko slovensko žensko društvo. Za prvo predsednico je bila izvoljena Marija Maister, žena Rudolfa Maistra. Tako je 28. maja 1919 na svojih straneh poročal časopis Mariborski delavec. Prva obsežna akcija društva je bila (leta 1919) pomoč in tolažba ranjenim vojakom v mariborskih vojaških bolnicah, ki so se vračali iz bojev za Koroško. Pozneje pa so članice društva skrbele za osirotele otroke, revne šolarje, zbirale denar za otroško bolnico, denarno pomagale Protituberkulozni ligi in Rdečemu križu. Prav tako so intenzivno sodelovale z različnimi kulturnimi ustanovami.

Maistrova žena, Marija Maister, rojena Sterger, je bila v generalovem življenju in v življenju mesta Maribor zelo pomembna gospa, nekateri so jo imenovali kar narodna dama. Odlično je govorila francosko, bila velika frankofilka in predsednica upravnega odbora Francoskega krožka v Mariboru. Francoska vlada jo je odlikovala zaradi širjenja francoske kulture. V veliko pomoč s svojim znanjem francoščine je bila tudi možu pri pogajanjih za severno mejo s francoskimi častniki leta 1919. Svojega moža pa je nadomeščala na različnih prireditvah in slovesnostih, ko je bil že zelo bolan in se jih za to ni mogel več udeleževati.

Foto: Marija in Rudolf Maister

Skip to content