Smrekarjev Maister

V Narodni galeriji v Ljubljani razstavljajo dela velikega vsestranskega umetnika Hinka Smrekarja. Prvi del razstave je bil na ogled od 8. julija do 3. oktobra 2021; drugega pa so postavili 27. oktobra 2021 in ga bo mogoče obiskati do 13. februarja 2022. V prvem delu razstave je bilo zajeto obdobje med letoma 1902 in 1917, torej čas velike vojne, ki je tudi Smrekarja potegnil v svoj kruti svet. O tem med drugim zvesto pričata cikel razglednic, ki ga je ustvaril za edicijo Vojska v slikah (zanjo so ustvarjali še Gaspari, Vavpotič, A. Koželj), in ilustrirana zgodba Henrik Smrekar, Črnovojnik oz. protostrip (kot ga označujejo sodobniki); v njem opisuje lastno internacijo med prvo svetovno vojno. Drugi del razstave zajema obdobje med letoma 1918 in 1942. Umetnik je zdaj prestopil ozke slovenske meje in se napotil na občečloveško, svetovno področje. Med drugim je z vrsto političnih karikatur: Hitlerja, Stalina in njegovih generalov, opozoril na prihajajoči nacizem. Tudi Maister in Maistrova pot sta povezana s Smrekarjem (povsem neposredno, ne samo s prvo svetovno vojno), saj je umetnik leta 1912 na portretni risbi upodobil stotnika Rudolfa Maistra. V Narodnem muzeju Slovenije, ki je del Maistrove poti, pa hranijo Veselovo fotografijo reprodukcije te portretne risbe.

Skip to content