Zdaj gre pa zares. Slovenci, zavihajmo rokave!

Tako, in smo tukaj. S 1. januarjem 2024 smo vstopili v novo leto, ki ga je Vlada Republike Slovenije razglasila za LETO GENERALA RUDOLFA MAISTRA.

Res je, da ima Maister rojstni dan šele konec marca (29. marca 1874), pa vendarle bi morali biti Slovenci, vse slovenske ustanove, kraji in ljudje, povezani s pogumnim, samozavestnim, odločnim  vojakom in pesnikom, tako rekoč že v nizkem štartu ob vseh pripravah na ta veliki dan. ????

Kamničani smo se lani novembra, to je vse kulturne ustanove v mestu, pod okriljem občine s široko paleto idej lotili spomina, zaznamovanega z več častito okroglimi obletnicami, na našega velikega rojaka, ki je znal upoštevati prijateljev nasvet (Oton Župančič): Predaj se vetrovom – naj gre, kamor hoče! / Naj se srce navriska in izjoče! / Vendar mornar, ko je najvišji dan, / izmeri daljo in nebeško stran …  

Kamničane nas še posebej v tem prazničnem letu zavezuje kar nekaj datumov, besed in precej tesno med vsemi obletnicami vsaj dve: 150. obletnica njegovega rojstva in 100. obletnica, ko je mesto Kamnik takole zapisalo v diplomi, podeljeni svojemu slavnemu rojaku ob njegovem častnem meščanstvu 15. aprila 1924:

»Mesto Kamnik imenuje svojega rojaka generala jugoslovanske vojske RUDOLFA MAISTRA ob petdesetletnici njegovega rojstva za nevenljive zasluge, katere si je pridobil za našo mlado Jugoslavijo, svojim ČASTNIM MEŠČANOM. Osvobodil je s svojo hrabrostjo in odločnostjo že potujčeni Maribor in zavaroval našo severno mejo.   

Zato Kamnik, Maistrovo (rojstno) mesto, in vsi Slovenci, nobenega izgovora nimamo, zavihajmo rokave, Rudolfu Maistru, generalu in pesniku, smo to dolžni!

Foto: Kamnik, Maistrovo (rojstno) mesto, večer 2024

Skip to content